Taustakuva
Taustakuva

Mitä uutta, Ennen ja nyt?

Ennen ja nyt -lehdelle tämä tarkoittaa teemanumeroita, vierailevia päätoimittajia ja ylipäätään fokuksen terävöittämistä, jotta kukin numero veisi lukijansa yhä syvemmälle kulloiseenkin aiheeseen. Lukijoille lehden uudistus näkyy ensi vuoden aikana.

11298899286_9156bd034f_o
11298899286_9156bd034f_o

Numeron sisällöstä

Käytetyt aineistot toisin sanoen ulottuivat ajallisesti 1700-luvulta vuoteen 1969 ja maantieteellisesti eteläisestä Suomesta Utsjoelle. Internetin välityksellä ne olivat kuitenkin vaivattomasti käytettävissä ympäri Suomea niin tutkijoiden työhuoneissa kuin kotonakin – taidettiinpa yhden käsikirjoituksen viitteitä viilata Teneriffallakin.

11298899286_9156bd034f_o
11298899286_9156bd034f_o

PID-hankkeen lyhyt historia

Arkistolaitos asetti 25.9.2012 työryhmän, jonka tehtävänä oli uudistaa erityisesti digitaalisessa muodossa olevien asiakirjojen viittauskäytäntö. Työryhmän tuli määrittää, mitä kontekstitietoja asiakirjoista ja niiden metatiedoista automaattiseen lähdeviitteeseen generoituu.

11298899286_9156bd034f_o
11298899286_9156bd034f_o

KIRJOITTAJAKUTSU – CALL FOR PAPERS

Jos kiinnostuit teemanumeroiden parissa työskentelemisestä joko kirjoittajana tai vierailevana päätoimittajana, ota yhteyttä lehden päätoimittajaan viimeistään 15.12.2014. Tällöin ei tarvitse olla valmiina mitään muuta kuin innostus numeron tekemiseen.

Suomen asialla
Suomen asialla

Suomen asialla kansainvälisessä yhteistyössä

Kirjan kokoava teema on ajankohtainen, tai pikemminkin iätön kansainvälisten suhteiden tutkimusaihe, jossa julkisen sektorin toimijoiden aseman ja merkityksen tarkastelu kansainvälisten suhteiden kehityksessä on perinteisesti ollut yksityistä korostuneempaa.

Kuva1
Kuva1

Propagandasotaa: 2. tiedotuskomppanian propagandatoiminta sotapäiväkirjan valossa hyökkäysvaiheessa 1941

Mitä komppanian sotapäiväkirjasta sitten voi odottaa löytävänsä? Suomalaisia sotapäiväkirjoja tutkinut Pasi Tuunainen rinnastaa sotapäiväkirjan laivan lokikirjaan ja toteaa, että sotapäiväkirjaan tuli periaatteessa kirjata ”tarkat tiedot kaikesta toiminnasta”. Tapahtumat tuli kirjata tuoreeltaan, kronologisessa järjestyksessä ja mahdollisimman suurella tarkkuudella.

11298899286_9156bd034f_o
11298899286_9156bd034f_o

Paavo Lipposen pitkä tie politiikan eturiviin

Monoliittisuudessaan ja perusteellisuudessaan muistelmat ovat omaa luokkaansa: nyt muistelmia on kahdessa osassa yhteensä jo yli 1100 sivua. Kun kolmas osa aikanaan ilmestynee, mennään varmasti reippaasti yli 1500 sivun. Lipponen jättää itsestään melkoisen kirjallisen muistomerkin.

11005106686_f52326eeb0_o (1)
11005106686_f52326eeb0_o (1)

Elina Sopo: ”Whose memory in Finland shall not pass away’. Observations on the Russian History of Collecting in the Reform Period of Alexander II and its Effect on Collecting in the Grand Duchy of Finland”. Lectio praecursoria 14.6.2014.

Elina Sopon väitöskirja ”’Whose memory in Finland shall not pass away’. Observations on the Russian History of Collecting in the Reform Period of Alexander II and its Effect on Collecting in the Grand Duchy of Finland” tarkastettiin 14.6.2014 Jyväskylän yliopistossa. Vastaväittäjänä oli dosentti Susanna Pettersson (Finnish Institute in London) ja kustoksena professori Heikki Hanka.