11298899286_9156bd034f_o
11298899286_9156bd034f_o

Vasemmiston menneisyyden ajallinen läheisyys

Tämän numeron artikkeleiden perusteella vasemmistolaisuus oli (ja on yhä) sekä kiivasta taistelua tasa-arvoisemman maailman saavuttamiseksi että maailman havaitsemista epätäydelliseksi mutta samalla ihmisen itsensä muokattavissa olevaksi.

Degrowth-2014-leipzig-demonstration-3-klimagerechtigkeit-leipzig
Degrowth-2014-leipzig-demonstration-3-klimagerechtigkeit-leipzig

Riittääkö rikkautta kaikille?

On mielenkiintoista, että aivan erilaisissa historiallisissa tilanteissa kirjoitetut Lähteen ja Ervastin tekstit ponnistavat samasta perusajatuksesta ja päätyvät myös samaan lopputulokseen: molemmissa maalataan materiaalisen tuotannon rajallisuuden sävyttämää tulevaisuutta, jossa on jossain määrin luovuttava aineellisesta ylellisyydestä ja sen tavoittelusta. Molempien kirjoittajien mielestä tämän luopumisen tulee myös tapahtua tasa-arvoisesti, vaurauden oikeudenmukaiseen jakoon pyrkien.

Al_pie_del_cañon
Al_pie_del_cañon

Aistihavaintojen rikkaus Espanjan sisällissodan kuvauksissa

Kaikkien kirjoittajien teksteissä liikutaan sekä etulinjassa että kotirintamalla. Kuvauksista hahmottuukin sotatapahtumien lisäksi myös Espanjan maa – kaupungit, joissa yritettiin elää taistelujen välillä tavallista elämää, auringossa uinuvat maaseutukylät, jylhä vuoristo ja Välimeri sinisyydessään, kun maahan tulleet näkivät junan ikkunasta vieraiden maisemien vilisevän silmissään ja orientoituivat itselleen kokonaan uuteen ympäristöön kaikkia aistejaan käyttäen.

Kuva2
Kuva2

Reaalisesti olemassa olevan liberalismin kritiikkiä

Losurdo ei tuomitse liberalismia kokonaisuudessaan, eikä niin tule tehdäkään. On kuitenkin muistutettava liberalismin roolista länsimaiden traagisessa historiassa. Losurdon kirja kaivaakin miltei kaikki luurangot liberaalin yhteiskuntamme takapihalta.

9789511280972
9789511280972

Utopia romahtaa

Graniittimiehessä kirjallisuus ja historia ovat yhtä suurta, kielellisesti kauniisti virtaavaa kertomusta, joissa yksilön elämä saa merkityksensä sekä ainutlaatuisena kokemuksena että osana suurempaa kokonaisuutta ja joka tuo esiin ideologioiden voiman sekä ihmisten kyvyn sopeutua vaikeisiinkin olosuhteisiin.

Fiina Pietikäinen (artikkelikuva)
Fiina Pietikäinen (artikkelikuva)

Taina Uusitalo: ”Elämä työläisnaisten hyväksi. Fiina Pietikäisen yhteiskunnallinen toimijuus 1900-1930. Tutkimus työväenliikkeen sukupuolisidonnaisista käytännöistä”. Lectio praecursoria 25.1.2014

Lukuisat ammattiyhdistysliikkeen jälkeensä jättämät pöytäkirjat paljastavat, että radikaaleja puheita pitänyt ja sosialismismista unelmoinut Fiina oli hyvin käytännönläheinen ihminen. Pietikäinen tiesi, ettei esim. köyhien kylvettäjien puutteenalaista elämää helpottanut lupaus sosialistisesta yhteiskunnasta, vaan heidän kannaltaan oli tärkeämpää, että saunanomistaja maksaisi työssä tarvittavat pesuvälineet ja lyhentäisi työpäivää edes yhdellä tunnilla.

11298899286_9156bd034f_o
11298899286_9156bd034f_o

Ennen ja nyt – Historian tietosanomat etsii avustajia!

Etsimme lehdenteon eri aspekteista kiinnostuneita henkilöitä, jotka nauttivat itsenäisestä työskentelystä, ovat oma-aloitteisia ja haluavat jatkuvasti kehittää lehteä. Etsimämme henkilöt pitävät historiatieteellisten tekstien lukemisesta hyvin laajalla skaalalla, kunnioittavat deadlineja ja pystyvät järjestelmälliseen sekä tarkkaan työskentelyyn.