Nettilehdellä ja paperilehdellä on eronsa

Ruudussasi hehkuu ensimmäinen numero uudesta historian nettilehdestä.

Ennen & nyt on tulosta historia-alan toimijoiden verkottumisesta, yhteistyöstä ja vapaaehtoisesta työpanoksesta.

Aloitteen teki Historiallinen Yhdistys ry. Helsingistä, ja nopeasti mukaan tulivat niin Turun Historiallinen Yhdistys kuin myös Suomen Historiallinen Seura sekä pitkään historian ystävien ilona verkossa toiminut Agricola - Suomen historiaverkko.

Ennen & nyt toimii läheisessä yhteistyössä Agricolan Tietosanomien ja Historiallisen Yhdistyksen verkkojulkaisujen kanssa.

Verkko tekee mahdolliseksi uudenlaisen yhteistyön. Lehden oleelliset osat voivat sijaita fyysisesti eri tietokoneilla, mutta verkon pinta sitoo ne näkyvästi yhteen.

Toinen ero on sidonnaisuudessa aikaan. Verkkolehti uudistuu jatkuvasti, eikä sillä ole yhtä ilmestymispäivää. Ennen muuta verkko mahdollistaa nopean reagoinnin asioihin.

Ensimmäinen Ennen & nyt ilmestyy kesäkuun alusta elokuun loppuun asti. Syyskuun alusta aloitamme uuden periodin.

Siksi toivotamme kaikki lukijat sivuillemme säännöllisesti.

Ennen & nyt aloittaa vaatimattomalta taloudelliselta perustalta. Tavoitteenamme on silti tarjota lukijoille korkeatasoinen historiajulkaisu.

Lähtökohtanamme on tiede ja tieteellinen julkaisutoiminta. Mutta samalla edistämme tieteellisen historian julkisuutta, keskustelua ja popularisointia.

Haluamme, että tieteen parissa voi myös viihtyä. Siksi seuraamme Internetin historiaan liittyviä tapahtumia, ilmiöitä ja prosesseja; tietenkin yhteistyössä Agricolan tietosanomien kanssa.

On selvää, että Ennen & nyt seuraa julkista historian käyttöä, kommentoiden ja osallistuen. Kirja-arviot saavat rinnalleen haastatteluja ja mielipiteitäkin. Historiahankkeita esitellään ja arvioidaan.

Lisäksi Ennen & nyt tuo esiin historia-alan moninaisia toimintoja ja tapahtumia, ja saattaa järjestää niitä itsekin joko yksin tai yhteistyössä julkaisijoittensa ja yhteiskumppaniensa kanssa.

Nettilehti ei kulu kädessä. Niinpä tavoitteenamme on yhdistää verkon puitteissa niin historian ammattilaiset yliopistoissa, museoissa ja kouluissa ja saada myös aktiiviset historian harrastajat mukaan. Historia yhdistää.

Verkkojulkaiseminen tuo mukanaan etuja, joita ei ole loppuun asti koeteltu. Teknisten ja taloudellisten resurssien parantuessa toteutamme ne varmasti.

Helsingissä 23.5. 2001
Jari Sedergren