Päiviö Tommilasta akateemikko

Lehtemme onnittelee emeritusprofessori Päiviö Tommilaa, jonka tasavallan presidentti Suomen akatemian hallituksen esityksestä nimitti 22.3. 2004 akateemikoksi. Akateemikon arvonimi on Suomessa tieteenharjoittajan korkein tunnustus. Akatemian hallitus perusteli esitystään luonnehtimalla professori Tommilan tutkijantyötä monipuoliseksi ja kiitti kunnianhimoisista aiheista ja oivaltavasta otteesta.

Kun akateemikkoja voi Suomessa olla enimmillään vain kaksitoista, on hienoa, että historiatieteen piiristä nousseita akateemikkoja on nyt kaksi: Eino Jutikkala sai arvon vuonna 1972. Paitsi korkeatasoisia tutkijoita, päätös kuvaa myös valtiovallan arvonantoa historiantutkimukselle.

Filosofian tohtori Päiviö Tommila (s. 1931) on yksi suomalaisen historiantutkimuksen tunnetuimpia hahmoja. Suomen historian professorina hän toimi sekä Turun että Helsingin yliopistoissa eläkkeelle siirtymiseensä saakka vuonna 1994. Hän toimi Helsingin yliopiston rehtorina vuosina 1988-1992, jolloin takana olivat dekaanin tehtävät sekä Turun että Helsingin yliopistoissa. Tommila on tiedeyhteisön aktiivinen toimija ja on toiminut johtotehtävissä mm. Tieteellisten seurain valtuuskunnassa ja Suomen Kulttuurirahaston hallituksessa ja sen hallintoneuvoston puheenjohtajana.

Päiviö Tommilan suurhankkeisiin kuuluvat massiivisten teossarjojen päätoimittajuus. Tommilan johti tutkimushankkeita, joista valmistuivat mm. teossarjat Suomen kulttuurihistoria, osat 1-3 (1979-1982), Suomen kaupunkilaitoksen historia, osat 1-3 (1981-1984), Suomen lehdistön historia, osat 1-10 (1985-992), Suomen hallitsijat (2000) ja Suomen tieteen historia, osat 1-4 (2000-2003). Tommila on aktiivisesti mukana hankkeessa, jossa kirjoitetaan Suomen Akatemian historiaa.Helsingissä 29.3. 2004
Jari Sedergren
päätoimittaja