Nätverkens möjligheter

Den tredje nordiska idéhistoriska doktorandkonferensen (NIHK2001) arrangerades i juni 2001 i Helsingfors. NIHK är resultatet av verksamhet och initiativkraft på gräsrotsnivå. Konferensen genomfördes med kraft av unga forskare med ett intresse för sitt arbete och en vilja att skapa nya kontakter. Målsättningen var att samla idéhistoriskt inriktade doktorander kring några rätt så brett formulerade och aktuella teman.

Vi har fått vänja oss vid att internationella konferensraporter dröjer flera år efter den egentliga konferensen. Nr 2/01 av Ennen & nyt är ett historiskt nummer eftersom vi nu, endast tre månader efter Nordisk idéhistorisk doktorandkonferens 2001, kan publicera en stor del av NIHK-föredragen. Också den spridning som tidningen får globalt på webben gör att detta är en milstolpe i finländsk historieskrivning.

Nättidningen Ennen & nyt är liksom NIHK en organisation som fungerar genom nätverk. Tidningen föddes ur "redaktionens" entusiasm och önskan att snabbt reagera på och lyfta fram intressanta fenomen och diskussioner. Samarbete och en dynamisk hållning är det som skall hålla tidningen levande och nyskapande. Ett nätverk lever och växer ständigt. Du kan delta genom att berätta om tidningen för din omgivning!

Vi tänker fortsätta med samma produktiva och aktiva stil. Nättidningen kom till i slutet av maj och dess tredje nummer utkommer i månadsskiftet september–oktober. I november–december finns ett fjärde nummer på denna adress.

Tidningen utkommer periodvis. Det lönar sig alltså att återkomma till våra sidor med jämna mellanrum. Allt som oftast kan någonting intressant dyka upp. På våra arkivsidor finns de tidigare numren tillgängliga.

En god tidning kan läsas flera gånger på samma sätt som en god bok.

Helsingfors, den 31 augusti 2001
Jari Sedergren