Ennen & nyt - historian tietosanomat,
ISSN: 1458–1396
SISÄLLYS / TABLE OF CONTENTS / INNEHÅLL 02/2001

PÄÄKIRJOITUS / THE EDITORIAL / LEDAREN:

Verkostojen mahdollisuudet
Networks' Possibilities
Nätverkens möjligheter
Jari Sedergren.
http://www.ennenjanyt.net/2-01/paa_fin.htm
http://www.ennenjanyt.net/2-01/paa_eng.htm
http://www.ennenjanyt.net/2-01/paa_sve.htm


POHJOISMAISEN AATEHISTORIAN JATKO-OPISKELIJAKONFERENSSIN PAPERIT:

Pohjoismainen aatehistorian jatko-opiskelijakonferenssi NIHK järjestettiin Helsingissä 7.–9.6.2001.
Konferenssijulkaisun ovat toimittaneet Tero Karasjärvi & Jouko Nurmiainen

http://www.ennenjanyt.net/2-01/nihk_index_fin.htm


THE PAPERS OF THE NORDIC POSTGRADUATE CONFERENCE OF THE HISTORY OF IDEAS:

The Nordic Postgraduate Conference of the History of Ideas (NIHK) was arranged in Helsinki, Finland, in June 7–9, 2001.
The conference papers have been edited by Tero Karasjärvi & Jouko Nurmiainen

http://www.ennenjanyt.net/2-01/nihk_index_eng.htm


AVHANDLINGAR FRÅN NORDISK IDÉHISTORISK DOKTORANDKONFERENS:

Nordisk idéhistorisk doktorandkonferens NIHK arrangerades i Helsingfors, Finland, den 7–9 juni, 2001.
Konferensavhandlingarna har redakteras av Tero Karasjärvi & Jouko Nurmiainen

http://www.ennenjanyt.net/2-01/nihk_index_sve.htmTIIVISTELMÄT KONFERENSSIN KAIKISTA ESITELMISTÄ,

copyright: NIHK2001:n kotisivut / Jyrki Ilva.

http://www.ennenjanyt.net/2-01/nihk_abs_fin.htm


ABSTRACTS OF ALL PAPERS OF THE CONFERENCE,

copyright: The Website of the NIHK2001 / Jyrki Ilva.

http://www.ennenjanyt.net/2-01/nihk_abs_eng.htm


ABSTRAKTER OM ALLA AVHANDLINGAR VID KONFERENSEN,

copyright: NIHK2001s hemsidan / Jyrki Ilva.

http://www.ennenjanyt.net/2-01/nihk_abs_sve.htm


KATSO MYÖS ENNEN & NYT 1/01 JA SEN NIHK-AIHEISET ARTIKKELIT:

Etsivä löytää historian
Professori Robert Darntonin haastattelu.
Teksti: Päivi Räisänen ja Lari Ahokas.
Kuvat: Lari Ahokas
http://www.ennenjanyt.net/1-01/d_h.htm

Sähkökirjassa tiedejulkaisemisen tulevaisuus?
Darntonin verkkoprojektien esittely

Teksti: Lari Ahokas, Päivi Räisänen ja Jouko Nurmiainen.
http://www.ennenjanyt.net/1-01/d_eb.htm

Kirjahistorioitsija ja historiallinen antropologi
Katsaus Darntonin tuotantoon

Teksti: Päivi Räisänen
http://www.ennenjanyt.net/1-01/d_es.htm