Anu Lahtinen

PÄÄKIRJOITUS

>> pdf-versio

Vuoden 2005 Ennen ja Nyt -vuosikerrassa on luvassa jotain uutta, jotain vanhaa, jotain sinistä ja jotain lainattua - jälkimmäistä kuitenkin hyvän tieteellisen viittaustavan puitteissa. Lehti on neljässä vuodessa ehtinyt vakiinnuttaa hyviä käytäntöjä, ja tahdonkin tässä kiittää vetäytyvää päätoimittajaa Jari Sedergreniä ja muita alkuaikojen pioneereja, jotka ovat osallistuneet työhön voimiaan säästelemättä.

Nelisen vuotta sitten nettilehti herätti vielä levottomuutta kollegoissa, joilta pyydettiin kirjoittamaan siihen. Osa pelkäsi, että nettiartikkelin kirjoittaminen vaatisi erityistä teknistä osaamista. Ehkä toimittajienkin alkuvisioissa vilahteli mielikuvia tavallista interaktiivisemmasta taitto- ja toimitustyöstä.

Nyttemmin ovat tasoittuneet sekä suurimmat huolet että suurisuuntaisimmat visiot. Tällä en tarkoita etteikö verkkojulkaisussa olisi omat erityiset mahdollisuutensa ja haasteensa. Ajankohtaiset tieteelliset puheenvuorot, haastattelut ja teemanumerot toimivat hyvin verkkojulkaisussa, jonka rakenne joustaa, linkittyy ja laajenee lehden raamien ulkopuolelle.

Ennen ja Nyt julkaisee kätevästi teemanumeroita erilaisista konferensseista ja tutkimushankkeista. Tulevaisuuden visioissa häämöttääkin entistä selkeämpi temaattisuus. Tarkoituksena on myös kehittää viime numeroissa koeajettua referee-käytäntöjä. Mikäpä estäisi myöhemmin kokeilemasta uusia, avoimempia referee-menettelyjä, joista verkkomaailma tarjoaa esimerkkejä:

>> Mike Sosteric: Interactive Peer Review
>> BMJ Peer Review Process
>> Opening Up BMJ Peer Review

Verkkojulkaisu tarjoaa tilaa vaihtoehdoille, "toisin tekemiselle". Erilaisia vaihtoehtoja peräänkuulutetaan tässäkin numerossa - oli kyse sitten tutkimuksen periaatteista, keskusteluympäristöistä, tutkimusaiheista tai toiminnan kehyksistä. Leena Rossi kartoittaa erään marginaalisena pidetyn ryhmän, keskiajan prostituutioiden, elinoloja. Ville Kivimäki, Tiina Männistö ja Jyrki Hakapää kommentoivat niitä tieteensisäisiä ja yhteiskunnan asettamia, kansainvälisiä ja kansallisia kehyksiä, joissa tutkimus toimii. Numerossa esittäytyy niinikään Eetos ry., jota puheenjohtaja Ilona Hongisto luonnehtii toimintafoorumiksi idearikkaiden ihmisten tulla.

Myös Ennen ja Nyt on avoin yhteistyölle, uusille ideoille ja tekijöille. Tavoitteena on laajentaa toimituskuntaa, koota joukkoon paikallisia tai temaattisia vastuuhenkilöitä. Tämä pääkirjoitus onkin, paitsi päätoimittajan puheenvuoro, myös kutsu tulla mukaan.

Pidetään yhtä ja pidetään yhteyttä.