teema: Valioita vai hylkiöitä?

PÄÄKIRJOITUS
Anu Lahtinen
>> lue pääkirjoitus

 

TUTKIMUSARTIKKELIT

Olli Matikainen
”Academic Citizen” and Transition of Society in Finland 1945 - 1970: Student Corporation Karjalainen Osakunta as a Case Study
>> lue artikkeli

Tom Linkinen
Prostituutio ja ”yleiset naiset” osana myöhäiskeskiajan englantilaisten todellisuutta
>> lue artikkeli

 

HAASTATTELUT

Laura-Kristiina Moilanen
Monitieteistä elämäkertatutkimusta
Väitöshaastattelussa Heli Valtonen
>> lue haastattelu

Anu Lahtinen
Suku, valta, suurvalta
Väitöshaastattelussa Mirkka Lappalainen
>> lue haastattelu

Anu Lahtinen
Varhaiset naistenlehdet ja naisten elämän ristiriidat
Väitöshaastattelussa Maija Töyry
>> lue haastattelu

 

TIEDONANTO

Louis Clerc
Gradupiiri: "Ranskan historia ja yhteiskunta"
>> lue tiedonanto

 

ARVOSTELUT

Ilkka Levä
Pelon ja toivon aika – Rento johdatus 1970-lukuumme
Kimmo Rentola, Vallankumouksen aave. Vasemmisto, Beljakov ja
Kekkonen 1970. Helsinki: Otava 2005. 528 s.
>> lue arvostelu

Tom Linkinen
Väärän tiedon historia
Meri Heinonen & Janne Tunturi (toim.): Pahan tiedon puu. Väärä tieto ja väärin tietäminen sydänkeskiajalta valistukseen. Gaudeamus 2003. 319 s
>> lue arvostelu

Anu Lahtinen
Laveasti "Lahjomattoman" sielunelämästä
Laurent Dingli, Robespierre. Éditions Flammarion, Paris 2004.
>> lue arvostelu

Maija Mäkikalli
Kerro kerro tutkija, mitä kuvastin paljastaa
Sabine Melchior-Bonnet: Kuvastin. Peilin historiaa. Suom. Pia Koskinen-Launonen. Atena Kustannus, 2004.
>> lue arvostelu

Anu Lahtinen
Lähde ei ehdy
Lähde - historiatieteellinen aikakauskirja numerot 2/2004 ja 1/2005.
>> Lue arvostelu


 

HISTORIASTA VERKOSSA:

Agricolan tietosanomat

 

Ennen ja Nyt on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä historia-alan verkkojulkaisu. Lehteä julkaisevat: Agricola Suomen historiaverkko - Historiallinen Yhdistys - Suomen Historiallinen Seura - Turun Historiallinen Yhdistys.