Avainsana-arkisto: demokratia

Ritva Savtschenko:”Kompuroiden korporatismissa – Eheytyneen SAK:n ristipaineet suomalaisessa korporatismissa 1968–1978″. Lectio praecursoria 11.12.2015.

Yhteiskuntasopimus ei ole tämän päivän hanke. Sen yhteydessä voidaan puhua déjà vu -ilmiöstä. Yhteiskuntasopimusta yritettiin 1970-luvulla, 1990-luvun alussa ja nyt jälleen 2015. Yhteistä näille hankkeille on se, että niitä on yritetty tehdä aina talouslaman olosuhteissa, tietynlaisessa murrosvaiheessa. Pyrkimyksenä on ollut saada talouskasvu nousuun työn hintaa laskemalla. Tässä on myös yksi syy siihen miksi nämä niin kutsutut yhteiskuntasopimukset eivät ole onnistuneet.