Avainsana-arkisto: Englanti

2016/5
Nationalistinen ja kansainvälinen 1800-luku

Tyhjää retoriikkaa vai järkiperäistä politiikkaa? Tilastojen käyttö ja merkitys Englannin 1834 köyhäinlain puolesta argumentoinnissa

Lontoossa kuhisee, kun komissaarit työskentelevät uuden 1834 köyhäinlain kimpussa. Senior Nassau ja Edwin Chadwick ovat valmistelleet 360-sivuisen tiivistelmän kyselytutkimuksesta, joka on aikansa suurin. Miksi tilastot nähtiin niin vakuuttavana keinona, että valtavan työläs kyselytutkimus luotiin? Tilastollisen aineiston perusteella komissaarit uskoivat voivansa kumota vahan ja perustella täysin uudenlaisen tavan auttaa köyhiä. Tilastollinen tapa tarkastella yhteiskunnallisia ongelmia muodostui 1834 raportin jälkeen kiinteäksi osaksi poliittista retoriikkaa ja on jatkunut nykypäiviin asti.

2001/4
Hyvinvointivaltio?

Old age in english history

Pat Thanen teos Old Age in English History kattaa laajan aikajakson antiikista nykyisyyteen. Kirjassa esitellään hyvin laajasti ikäihmisten historiaa Englannissa, ja temaattisen ja ajallisen laajuuden yhteensovittamisen vaikeudet näkyvät siinä, ettei esiteollista Englantia itse asiassa käsitellä kovinkaan syvällisesti. Modernin historian tutkijalle lähemmäs nykyisyyttä painottuminen on toki ymmärrettävää. Thanen päästessä vauhtiin teoksen loppupuolella myös hänen kielensä terävöityy ja tekstistä tulee todella nautittavaa luettavaa. Kirjoittaja antaa tutkimuskohteidensa puhua itse puolestaan lähdesitaattien kautta, ja lisäksi teoksessa painottuu käsitys, etteivät vanhukset ole välttämättä mikään taakka yhteiskunnalle, vaan että monet ikäihmiset ovat itsekin hyvin aktiivisia etsimään ja löytämään ratkaisuja vanhuuden aiheuttamiin ongelmiin. (Abstract translated by Jouko Nurmiainen.)