Avainsana-arkisto: Maamme kirja

2016/5
Nationalistinen ja kansainvälinen 1800-luku

Kyrkohistoriskt historiebruk som menings- och identitetsskapande narrativ praktik i Boken om vårt land

Zacharias Topelius förmedlar en bit finländsk kyrkohistoria i Boken om vårt land. Han beskriver bland annat kristendomens intåg i Finland, den katolska kyrkans roll i samhället och de förändringar reformationen medförde. I artikeln granskas detta bruk av kyrkohistorisk kunskap med hjälp av en analysmodell utvecklad av Carola Nordbäck. Artikeln undersöker vad som kännetecknar det kyrkohistoriska historiebruket i boken och hur detta kan uppfattas som en menings- och identitetsskapande narrativ praktik.