uusin numerovanhat numerotarvosteluttoimitusjulkaisijatahothakukone

 

 

JULKAISIJAT

Ennen ja nyt verkkojulkaisun taustalla vaikuttaa neljä julkaisijatahoa: Agricola -Suomen historiaverkko, Historiallinen Yhdistys ry, Suomen Historiallinen Seura ry ja Turun Historiallinen Yhdistys ry.

 

>> AGRICOLA - SUOMEN HISTORIAVERKKO

Agricola on sähköinen "ABCkiria" historiaan ja sen tutkimukseen. Se on vuonna 1996 perustettu yliopistojen historian laitosten, arkistojen, seurojen, museoiden ja kirjastojen yhteishanke. Sivuston tarkoitus on edistää suomalaista historianharrastusta, -opetusta ja -tutkimusta. Agricolan tavoite on luoda yhteys historiallista tietoa ylläpitävien ja tuottavien instituutioiden ja tiedon käyttäjien välille ja pyrkiä tiedon helpompaan hyödyntämiseen opetuksessa ja tutkimuksessa.

Agricolan Tietosanomat oli verkkomaailman tapahtumia humanistisesta, erityisesti historiantutkimuksen näkökulmasta seuraava lehti. Lehti julkaisi uutisia verkkoresursseista, kirjoista, CD-romeista, verkkosivuista ja artikkeleista. Nykyisin Agricolan Tietosanomat on integroituna osaksi Ennen ja nyt -lehteä.
>> Agricolan Tietosanomat

 

>> HISTORIALLINEN YHDISTYS

Historiallinen Yhdistys toimii pitämällä kokouksia, järjestämällä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, organisoimalla opintotoimintaa, toimittamalla julkaisuja, sekä edistämällä historiantutkimuksen asiaa muilla sopiviksi katsomillaan tavoilla. Historiallisella yhdistyksellä on kaksi internet-julkaisusarjaa, Historiallisia Arvosteluja ja Historiallisia Papereita. Näiden sarjojen toimittaminen on keskeytetty, koska Historiallinen Yhdistys on päättänyt keskittää internetjulkaisunsa Ennen ja Nytin yhteyteen.

 

>> SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA

Suomen Historiallinen Seura on vuonna 1875 perustettu maamme johtava historia-alan tieteellinen seura. Seuran suurimmat jäsenryhmät ovat vuosijäsenet (yli 600) ja tutkijajäsenet (vajaa 300). Seura järjestää jäsenistölleen säännöllisesti seminaareja ja yleisötilaisuuksia ajankohtaisista kysymyksistä tai aihepiireistä. Vuonna 2005 aiheena on kasvatus- ja koulutushistoria. Seura järjestää kolmen vuoden välein Historian päivät, jotka ovat keränneet 300-400 historian tutkijaa, opettajaa ja harrastajaa (seuraavan kerran vuonna 2006).

Suomen historiallinen seura organisoi kansallisia historia-alan suurhankkeita. Viime vuosina yhteistyössä eri tahojen kanssa seura on toteuttanut mm. Suomen kansallisbiografian sekä Suomen maatalouden historian. Suomen historiallinen seura toimii Historiallisen Aikakauskirjan julkaisijana Historian Ystäväin Liiton kanssa.

Suomen historiallinen seura edustaa suomalaista historiantutkimusta kansainvälisillä foorumeilla. SHS on jäsenenä Kansainvälisessä historiatieteiden komiteassa (CISH, Comittèe International de Science Historique). SHS on aktiivisesti mukana Pohjoismaisten historioitsijakokousten järjestämisessä, ja yhteisiä kansainvälisiä konferensseja on pidetty myös italialaisten, unkarilaisten, virolaisten, venäläisten ja saksalaisten historioitsijoiden kanssa.

>> Historiallinen Aikakauskirja
>> Menneet numerot, Peri+ Tieteellisten aikakauslehtien kirjasto

 

>> TURUN HISTORIALLINEN YHDISTYS

Turun Historiallinen Yhdistys ry on perustettu vuonna 1923. Sen tarkoituksena on tuoda yhteen historian tutkijat, opettajat, opiskelijat ja harrastajat, edistää historiantutkimusta ja historiatieteellistä harrastusta sekä ylläpitää yhteyttä alan tutkijoiden ja suuren yleisön välillä.

Yhdistys kokoontuu keskimäärin joka toinen kuukausi, julkaisee Turun Historiallinen Arkisto sekä Historia Mirabilis -refereesarjaa, järjestää teemamatkoja sekä teatteri-, näyttely- ja museokäyntejä. Kansallisten ja kansainvälisten kirjavaihtosuhteiden kautta kartutamme historian oppiaineiden kokoelmia.

>> Turun Historiallinen Arkisto
>> Historia Mirabilis