Arvostelut

2002/3
Nationalismi ja Väinö Linna

The Question of Space as a Challenge to Urban Studies

Cambridge Urban History of Britain is an important source for scholars and students and will be appreciated for years to come by all of us who study English or British history. I wish to leave Part II with one final remark, which is a general comment on urban studies. When studying urban areas, are we at the same time actually creating a universe where towns are completely separate from the countryside? Without undermining the importance of either, I think we should always keep in mind that regardless of their obvious differences the early modern town and the early modern countryside were inextricably linked.

2002/1
Kirjeiden historiaa

”Så Farligt subjektivt!”

Eva-Helen Ulvros Turun yliopistossa 23.11.2001 Lundin yliopiston historioitsija, viime syksynä myös August-palkinnosta Ruotsissa ehdolla ollut fil. dr Eva-Helen Ulvros vieraili 23.11.2001 Turun yliopistossa. Kulttuurihistorian oppiaineessa toimiva tutkimusprojekti ”Kirjoittaen maailmalle” sekä […]

2001/4
Hyvinvointivaltio?

Pyhiä ja oppineita

Kokonaisuudessaan teos Saints and Scholars on selkeästi etenevä ja monipuolinen esitys irlantilaisen hagiografian tutkimuksen eri puolista ja mahdollisuuksista. Tämän teoksen pohjalta irlantilaisen hagiografian vilkasta tutkimusta voidaan pitää esimerkkinä siitä, mitä pyhimyselämäkertojen tutkimus voi keskiajan historian, ja erityisesti sen kulttuurin ja ajattelun, tutkimukselle antaa. Teosta Saints and Scholars voikin pitää arvokkaana lisänä keskiajan kirkollisesta kulttuurista käytyyn keskusteluun.

2001/4
Hyvinvointivaltio?

Old age in english history

Pat Thanen teos Old Age in English History kattaa laajan aikajakson antiikista nykyisyyteen. Kirjassa esitellään hyvin laajasti ikäihmisten historiaa Englannissa, ja temaattisen ja ajallisen laajuuden yhteensovittamisen vaikeudet näkyvät siinä, ettei esiteollista Englantia itse asiassa käsitellä kovinkaan syvällisesti. Modernin historian tutkijalle lähemmäs nykyisyyttä painottuminen on toki ymmärrettävää. Thanen päästessä vauhtiin teoksen loppupuolella myös hänen kielensä terävöityy ja tekstistä tulee todella nautittavaa luettavaa. Kirjoittaja antaa tutkimuskohteidensa puhua itse puolestaan lähdesitaattien kautta, ja lisäksi teoksessa painottuu käsitys, etteivät vanhukset ole välttämättä mikään taakka yhteiskunnalle, vaan että monet ikäihmiset ovat itsekin hyvin aktiivisia etsimään ja löytämään ratkaisuja vanhuuden aiheuttamiin ongelmiin. (Abstract translated by Jouko Nurmiainen.)