2018

Ennen ja nyt 1/2018
Ortodoksien 1900-luvun historiaa Suomessa

 

Johdanto

Heli Kananen

Ortodoksisuus 1900-luvun Suomessa

Referee-artikkelit

Maria Takala-Roszczenko

”Itämaisuutta karsimassa” – Jumalanpalvelusperinteen uudelleenarviointi osana suomalaiskansallisen ortodoksisuuden rakentamista 1880-1930 -luvuilla

Pekka Metso

Keskustelu samaa sukupuolta olevien parisuhteesta Suomen ortodoksisessa kirkossa vuodesta 1990 nykyhetkeen

Heli Kananen

Wariksen aineiston kertomaa: Pohdintaa muistitiedon sisältöä ohjaavista tekijöistä

Artikkelit

Juha Riikonen

Suomen ortodoksisen arkkipiispakunnan ulkosuhteet arkkipiispa Paavalin luotsaamina 1960-luvulla

Katsaukset

Olga Sipola

Katsaus muistelukirjoihin historiallisen ikonitutkimuksen lähteenä

Kirja-arviot

Heli Kananen

Ennenpyhitettyjen lahjain liturgian kehitys osaksi suomalaista ortodoksista jumalanpalveluselämää (1920–2000)

 

Ennen ja nyt 2/2018
Satavuotias Suomi katsoi peiliin

 

Johdanto

Kimmo Elo

Satavuotias Suomi katsoi peiliin ja menneisyyteensä

Referee-artikkelit

Taina Uusitalo

Jääkäriliikkeen diplomaatit historiantutkimuksen valossa 1914–1918

Kimmo Elo ja Niko Hatakka

#Suomi100 Twitterissä: Itsenäisyyden juhlavuoden yhtenäinen digitaalinen historiakulttuuri?

Riikka Taavetti

Suvaitsevaisuuden soturi. Tom of Finlandin ilo ja häpeä satavuotiaassa Suomessa

Artikkelit

Jukka Nyyssönen, Pigga Keskitalo ja Tiina Kinnunen

Sápmi100? Saamelaishistorian vastanarratiivejä Suomi100-tapahtumassa Sajoksessa

Sirkka Ahonen

Kansalliset myytit katoavana historiakulttuurina

Katsaukset

Iisa Aaltonen

Tuntematon sotilas -elokuvasta (2017) käyty keskustelu ja kulttuurisen muistin kaanon – Pohdintaa teoreettisesta taustasta

Kirja-arviot

Leena Rossi

Koti, uskonto ja isänmaa – Onko niillä vielä merkitystä?

Juuso Koponen

Sosiaalisten innovaatioiden Suomi

Jari Nikkola

Historiakulttuurin tutkimus yhtenäisen kansan myyttiä dekonstruoimassa

Print Friendly, PDF & Email