uusin numerovanhat numerotarvosteluttoimitusjulkaisijatahothakukone

 

 

Toimitus ja toimituskäytännöt

Toimituksen osoite
Ennen ja Nyt
c/o Historian laitos
Sirkkalan kasarmi
20014 TURUN YLIOPISTO

Päätoimittaja
Anu Lahtinen
e-mail: anulah@_poisviivoineen_utu.fi

Toimitussihteeri ja verkkotaitto
Akseli Salmi
e-mail: juaksa@_poisviivoineen_utu.fi

Toimituskunta
Jari Sedergren
Julia Burman
Jari Eilola
Pekka Hirvonen
Ilkka Levä
Janne Malkki
Jouko Nurmiainen
Tapio Onnela
Päivi Maria Pihlaja

Esittely
Ennen ja nyt - historian tietosanomat on tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee referee-artikkeleita, tieteellisiä artikkeleita ja katsauksia sekä haastatteluja, arvosteluja ja keskustelupuheenvuoroja. Julkaisu pyrkii seuraamaan uusia, ajankohtaisia ja ajankohtaistuvia tutkimussuuntauksia historiassa ja sen lähitieteissä.

Uudet artikkelit
Toimituskunnan on rakenteeltaan verkostomainen. Toimitukseen otetaan mukaan uusia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita kokoamaan, kirjoittamaan ja toimittamaan artikkeleita, katsauksia, haastatteluita ja puheenvuoroja. Yksittäiset artikkeliehdokkaat tai ideat voi toimittaa päätoimittajalle.
Tieteelliset katsaukset, puheenvuorot, konferenssiraportit, oppiaine- ja hanke-esittelyt, kolumnit ja haastattelut ovat lyhyehköjä (2-10 liuskaa) kirjoituksia.
Aikakauslehti ottaa vastaan arvostelukappaleita teoksista. Arvostelut
sijoitetaan myös Agricolan arvostelutietokantaan.
>> Kirjoitusohjeet

Referee-käytäntö
Referee-arvioitaviksi tarjotut artikkelit (optimaalinen laajuus n. 15-20 liuskaa) lähetetään anonyyminä kahdelle anonyymille asiantuntijalle, jotka arvioivat artikkelin julkaisukelpoisuuden. Tämän jälkeen tekee julkaisupäätöksen. Muut tieteelliset artikkelit, joissa tulee niissäkin noudattaa kirjoitusohjeissa annettuja viittausperiaatteita, toimitetaan kevyemmin. Referee-artikkelit tunnistaa myös sijaintipolusta. Kaikki referee-artikkelit sijaitsevat referee-nimisessä kansiossa.

PDF-tiedostot
Jokaisesta artikkelista on tarjolla PDF-muotoinen, tulostettava versio. Artikkeleita saa tulostaa omaan käyttöön, mutta muuten niitä koskevat normaalit tekijänoikeudet.