Avainsana-arkisto: asiakirjakulttuuri

2015/3
Liikkeellä pitkällä 1800-luvulla

Arja Rantanen: ”Pennförare i periferin. Österbottniska sockenskrivare 1721–1868”. Lectio praecursoria 17.10.2014

Vardagslivets formaliteter och dokumentkulturen gav de som kunde skriva ett väldigt inflytande. Att kunna maktens språk, att kunna läsa och skriva, att kunna påverka, att vara delaktig i samhälleliga debatter och att delta i beslutsfattningen — ta initiativ och vara interaktiv — är idag lika viktigt som under 1700- och 1800-talen och ännu längre bakåt i tiden.