Avainsana-arkisto: Helena Westermarck

Julia Dahlberg: ”Konstnär, kvinna, medborgare. Helena Westermarck och den finska bildningskulturen i det moderna genombrottets tid, 1880–1910”. Lectio praecursoria 3.3.2018.

Uppgiften att agera som samhällets samvete stod i centrum för Helena Westermarcks syn på konstnärens uppgift i samhället. Enligt henne var de epistemiska dygder som förknippades med en konstnär ett skarpt och kritiskt utvärderande intellekt men också ett öppet och känsligt sinne som var mottagligt för tillvarons mer gåtfulla och andliga sidor. Kombinationen av dessa två förmågor gjorde konstnären bättre rustade än någon annan att gå i spetsen för samhällets utveckling som en ”lärare, hjälpare och frälsare”.