Avainsana-arkisto: Kättely

2014/4
Linkit menneen ja tulevan välillä

Annakaisa Suominen: ”Kättelyn merkitykset suomalaisessa tapakulttuurissa 1800-luvulta 2000-luvulle”. Lectio praecursoria 14.11.2014

Kättelyssä kyse on usein yksilöiden asettumisesta sosiaaliseen ja kulttuuriseen tilaan, jolloin henkilöiden tervehtimistapaa ja kättelyä määrittävät heidän läheisyytensä aste sekä siihen liitetyt kulttuuriset käsitykset. Kättely ilmeneekin ajallisesti, paikallisesti ja sosiaalisesti eri tavoin.