Avainsana-arkisto: keskiaika

Mia Lempiäinen-Avci: ”Plant remains in archaeology – A multidisciplinary approach to cultivation, consumption, trade and migration of economic plants in Southern Finland AD 1000–1900”. Lectio praecursoria 16.3.2019.

Arkeologinen ja biologinen aineisto yhdessä toimivat erinomaisena lähtökohtana menneisyyden tutkimukselle, sillä makrofossiilien avulla voidaan tutkia esimerkiksi viljelyn historiaa, hyötykasvien käyttöä, kaupankäyntiä, ruokavaliota tai menneisyyden luonnonympäristöä. Lisäksi makrofossiileja voi käyttää aineistona esimerkiksi 14C-radiohiiliajoituksissa, geneettisessä tutkimuksessa sekä isotooppianalyyseissä.

Tuija Kirkinen: ”Between skins – Animal Skins in the Iron Age and historical burials in eastern Fennoscandia”. Lectio praecursoria 5.4.2019.

Turkisten vaatekäyttö on aikoinaan mahdollistanut nykyisen Suomen alueen ja koko pohjoisen Euraasian asuttamisen. Oma tutkimukseni keskittyy kuitenkin huomattavasti myöhäisempään aikaan eli rautakauteen ja keskiaikaan, jolloin kudotut villavaatteet olivat jo pitkälti korvanneet turkikset ainakin eteläisen Suomen alueella. Turkiksilla oli kuitenkin edelleen suuri merkitys nimenomaan talvivaatteina sekä suojaamaan tuulelta ja vedeltä.

Tapio Salminen: ”Obscure Hands – Trusted Men. Textualization, the Office of the City Scribe and the Written Management of Information and Communication of the Council of Reval (Tallinn) before 1460”. Lectio praecursoria 8.1.2016

Väitöskirjani tutkimuskohteena on yli kuuden sadan vuoden takainen aika ja silloin eläneiden ihmisten ja ylisukupolvisten instituutioiden käsitys toimintaympäristöstään. Se, miten sitä pyrittiin jäsentämään ja hallitsemaan ja se, mikä osuus kirjoitukseksi kutsutulla teknologialla siinä oli. Kyseessä on kerran ollut menneisyys, jonka tuottamat tekstit: dokumentit, kaupungin muistikirjat, missiivit eli kirjeet ja muu kirjoitettu materiaali syntyivät osana tuolloista toiminnan kontekstia syistä, jotka tuolloin ajateltiin mielekkäiksi.

Marianna Ridderstad: “Monuments of Stone and of the Sky. Archaeoastronomical investigations into ancient Finland”. Lectio praecursoria 22.10.2015

The astronomical knowledge of ancient cultures only becomes visible to us at the point in history when the written word was invented; however, it must have accumulated during thousands of years. The science of archaeoastronomy was built on the notion first made in the seventeenth century that the orientations of ancient temples and monuments form sorts of ‘records in stone’ – that they are the silent testimonies of the accumulated astronomical knowledge of many generations past. The astronomical orientations of the monuments tell us that their builders were aware of the basic celestial cycles and presumably had calendars very similar to those found in fairly recent times in the pre-industrial societies all around the world.

Pestis heresis – harhaoppi, rutto ja hengen sairaus

Keskiaikaisissa polemiikeissa ei kaihdettu vastapuolen täydellistä mustamaalausta. Harhaoppisiksi tuomittuja ryhmiä demonisoitiin ja toiseutettiin sitä raivoisammin, mitä hurskaammilta nämä vaikuttivat. Keskeisiä metaforia olivat sairastumisen ja infektion ilmaukset. Artikkeli pohtii mikä rooli leimaavalla kielenkäytöllä, aikansa vihapuheella, oli keskiajan uskonnollisessa vainossa.

2014/4
Linkit menneen ja tulevan välillä

Maija Ojala: ”Protection, Continuity and Gender: Craft Trade Culture in the Baltic Sea Region (14th-16th Centuries)”. Lectio praecursoria 18.10.2014

Filosofian maisteri Maija Ojalan historian alaan kuuluva väitöskirja ”Protection, Continuity and Gender: Craft Trade Culture in the Baltic Sea Region (14th-16th Centuries)” (Protektionismi, jatkuvuus ja sukupuoli: Käsityöläisten yrittäjäkulttuuri Itämeren alueella 1300–1500-luvuilla) tarkastettiin 18.10.2014 Tampereen yliopistossa. Vastaväittäjänä oli professori Sabine von Heusinger (Universität zu Köln) ja kustoksena toimi professori Christian Krötzl.

Euroopan ja mongoli-imperiumin diplomaattisen kanssakäymisen unohdettu huipentuma: Läntisen kirkon keskiajan Kiinan-lähetystyö 1271–1370

Keskiajan läntinen Kiinan-lähetystyö jäi marginaaliseksi ilmiöksi, joka pian unohdettiin sekä Kiinassa että Euroopassa. Kuten keskiajan Aasian-yhteydet ovat jääneet uuden ajan alun löytöretkien varjoon, keskiajan Kiinan-lähetystyö ei ole saanut osakseen läheskään yhtä paljon huomiota kuin jesuiittojen myöhempi työ. Keskiajan lähetystyötä tulisi kuitenkin pitää enempänä kuin pelkkänä kuriositeettina.

Sähköiset aineistot tarjoavat uusia mahdollisuuksia historiantutkimukselle

Marraskuu oli antoisaa aikaa sähköisten arkistojen parissa työskenteleville, aineistoja hyödyntäville opiskelijoille sekä asiasta kiinnostuneille harrastajille kuten sukututkijoille. Kuun puolivälissä järjestettiin Arkistolaitoksen toimesta tutkijayhteisöille suunnattu Lisätietoja verkossa! -seminaari, sekä Historiallisen yhdistyksen Digitaaliarkistoseminaari, joka oli tarkoitettu laajemmalle historiasta ja arkistoista kiinnostuneelle yleisölle.

Elävää keskiaikaa

Keskiajan esittämisellä on sen verran vahva asema populaarikulttuurissa, että sille on annettu oma nimi: medievalismi. Se yhdistelee keskiajan yleistietämystä sekä toisinaan tieteellistä tutkimusta viihteen tavanomaisiin esitystapoihin, kuten elokuviin ja kirjallisuuteen. Medievalismia ovat myös keskiaikaseurat, harrastajamainen tutkimus sekä keskiaikaiset tapahtumat. Varsinais-Suomen suurimpiin kesätapahtumiin kuuluva Turun Keskiaikaiset markkinat on ilmiön tyylipuhdas ilmentymä. Tässä artikkelissa pohdimme viihteen vastuuta, mahdollisuuksia sekä ongelmia tuoda tutkimustietoa suuren yleisön keskuuteen tämän tietyn pop-kulttuurin tuotteen kautta.

2001/4
Hyvinvointivaltio?

Eurooppalaisten ja mongolien kohtaaminen. Väitöshaastattelussa Antti Ruotsala

Sydänkeskiajan läntisen kristikunnan suhtautuminen Eurooppaan 1240-luvulla hyökänneisiin mongoleihin on Antti Ruotsalan väitöskirjan aihe. Kulttuurien kohtaamisen problematiikka näkyi myös hyvinkin arkisissa asioissa, kuten vaikkapa suhtautumisessa alkoholiin.