Avainsana-arkisto: liberalismi

Periaate vai tarkoituksenmukaisuus? – Kansallisen Edistyspuolueen kujanjuoksu 1945–1951

Joulukuussa 1918 perustettu Kansallinen Edistyspuolue lopetti toimintansa maaliskuussa 1951. Edistyspuolueen pelastamiseksi käytiin 1940-luvun lopulla keskusteluja uusien lähinnä keskiluokkaa edustaneiden piirien kanssa, mutta neuvottelujen lopputulemana ei ollut edistyspuolueen elävöittäminen vaan kokonaan uuden Suomen Kansanpuolueen perustaminen. Liberaali sovitteleva yleispuolue ei enää kerännyt kannattajia, vaan kasvavaa keskiluokkaa yritettiin vastaisuudessa houkutella intressiedustuksella luokkapuolueiden tapaan. Edistyspuolueen toisen maailmansodan jälkeisiä vuosia leimasi sisäinen valtataistelu periaatteiden ja tarkoituksenmukaisuuden välillä. Edistyspuolueen säilyttämistä kannattaneen vähemmistön ja lopulta uuteen kansanpuolueeseen liittyneen enemmistön välille ei kyetty löytämään yhteistä linjaa. Tarkoituksenmukaisuutta ja reaalipoliittista yleispuoluetta kannattanut vähemmistö ei sulattanut enemmistön periaatteisiin nojannutta tiukkaa oppositiopolitiikkaa ja keskiluokan etuja korostanutta linjaa, eikä enemmistö kokenut tarvetta taipua vähemmistön vaatimuksiin.

Jenni Karimäki: ”Tulevaisuuden lähtökohdista kansanvallan kolmiliittoon – Kansallinen Edistyspuolue ja kansallisen eheytymisen politiikka 1919–1939”. Lectio praecursoria 30.1.2016.

Ensimmäinen maailmansota päätti 1800-luvun liberaaleja arvoja vaalineen aikakauden. Edistysusko ja optimismi kärsivät monessa suhteessa kirvelevän tappion sotaa seuranneiden vuosikymmenten aikana. Vaikka ensimmäisen maailmansodan raunioista nousseet valtiot aloittivat kansanvaltaisen parlamentarismin tiellä, useissa niistä voittivat liberaaleihin poliittisiin instituutioihin vihamielisesti suhtautuvat voimat ennen seuraavaa sotaa. Kansanvaltainen demokratia kävi puolustustaistelua sekä korporatiivisia ”parannusehdotuksia” että vallankumouksellista sosialismia vastaan. Myös edistyspuolueessa koettiin, että liberaaleihin arvoihin kohdistunut uhka tuli oikealta ja yhteiskuntajärjestyksen uhka vasemmalta.