Avainsana-arkisto: materia

Sofia Gustafsson: ”Leverantörer och profitörer – Olika geografiska områdens och sociala gruppers handel med fästningsbygget Sveaborg under den första byggnadsperioden 1748–1756”. Lectio praecursoria 4.9.2015

Ämnet för min avhandling är upphandlingen av byggnadsmaterial till fästningsbygget Sveaborg under den första intensiva byggnadsperioden, det vill säga åren 1748–1756. Avhandlingen tillkom egentligen på utländska turisters begäran. Under åren jag jobbade som guide på Sveaborg var det många besökare som ställde frågor om fästningens byggnadsarbetare, om byggnadsmaterialen och om vem som egentligen drog ekonomisk nytta av fästningsbygget.