Avainsana-arkisto: poliittinen historia

2019/1
Ranskan historia Suomessa 2000-luvulla

Rakennussuojelu Ranskan kansallisen identiteetin rakentajana

Ranskassa heinäkuun monarkian hallitus otti 1830 rakennussuojelun osaksi poliittista ohjelmaansa, jolla se muovasi kansallista identiteettiä. Historiallisten monumenttien valtionhallinnon perustamisella se pyrki yhdistämään ranskalaisia eri yhteiskuntaryhmistä. Vallankumousta seuranneen ajan merkkirakennusten hävittämisen […]

Jenni Karimäki: ”Tulevaisuuden lähtökohdista kansanvallan kolmiliittoon – Kansallinen Edistyspuolue ja kansallisen eheytymisen politiikka 1919–1939”. Lectio praecursoria 30.1.2016.

Ensimmäinen maailmansota päätti 1800-luvun liberaaleja arvoja vaalineen aikakauden. Edistysusko ja optimismi kärsivät monessa suhteessa kirvelevän tappion sotaa seuranneiden vuosikymmenten aikana. Vaikka ensimmäisen maailmansodan raunioista nousseet valtiot aloittivat kansanvaltaisen parlamentarismin tiellä, useissa niistä voittivat liberaaleihin poliittisiin instituutioihin vihamielisesti suhtautuvat voimat ennen seuraavaa sotaa. Kansanvaltainen demokratia kävi puolustustaistelua sekä korporatiivisia ”parannusehdotuksia” että vallankumouksellista sosialismia vastaan. Myös edistyspuolueessa koettiin, että liberaaleihin arvoihin kohdistunut uhka tuli oikealta ja yhteiskuntajärjestyksen uhka vasemmalta.

Tiina Lintunen: ”Punaisten naisten tiet. Valtiorikosoikeuteen vuonna 1918 joutuneiden Porin seudun naisten toiminta sota-aikana, tuomiot ja myöhemmät elämänvaiheet”. LECTIO PRAECURSORIA 9.10.2015

Suomen sisällissodan sytyttyä tammikuussa 1918 Porin punakaartin huoltotehtäviin hakeutui runsaasti naisia. Yksi heistä oli 17-vuotias Alma Mäkelä, joka liittyi joukkoihin mukaan maaliskuussa toimien sairaanhoitajana ja keittäjänä. Hän liikkui sairaanhoito-osaston mukana Satakunnan rintamalla ja lähti lopulta sodan kääntyessä tappiolliseksi punakaartin perääntyvien joukkojen mukaan pakomatkalle kohti itää. Alma vangittiin Riihimäellä ja lähetettiin odottamaan tutkintaa Hämeenlinnan vankileirille.

Christian Jokinen: ”Terrorismista ja sen torjunnasta. Suojelupoliisi ja kansainvälinen terrorismi 1958–2004”. Lectio praecursoria 14.2.2015.

Suojelupoliisin reaktiota kansainväliseen terrorismiin on leimannut reaktiivinen varautuminen. Näkemykseni on, että Ratakadulla on osin osattu hahmottaa kansainvälinen terrorismi ilmiönä, mutta samalla sen vaikuttavuutta Suomeen on pyritty rajaamaan omista organisaation lähtökohdista käsin.

Timo R. Stewart: ”Ja sana tuli valtioksi – Suomalaisen kristillisen sionismin aatehistoria”. Lectio praecursoria 19.5.2015

Vaikuttaa ilmeiseltä, näin väitän, että monet Israelin valtiosta Raamatun ennustusten toteutumisena puhuvat kristityt oikeastaan puhuvat Raamatun luotettavuudesta ja Jumalan toiminnasta maailmassa. Israelin valtio on näin ottanut roolin sekä kristittyjen sisäisessä keskustelussa, oman uskon perustelussa että evankelioinnissa.