Avainsana-arkisto: poliittiset puolueet

VIRPI SIITONEN: ”PUOLUEET KIRKKOA VALTAAMASSA ? – SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON JA YHTEISKUNNAN VÄLISET SUHTEET FORSSAN, MERIJÄRVEN JA VIHDIN SEURAKUNTAVAALIEN 1970, 1974 JA 1978 VALOSSA.” LECTIO PRAECURSORIA 7.4.2018.

Länsimaisen yhteiskunnan keskeisiä arvoja on demokratia. Kirkko on osa yhteiskuntaa, joten sen hallintoon kohdentuvat samat demokratiavaatimukset kuin muihin yhteiskunnan instituutioihin. Kirkon omaksuman edustuksellisen demokratian mukaan sen hallinnossa ovat papit ja maallikot. Kuten 1970-luvulla, aihe kiinnostaa vieläkin.