Avainsana-arkisto: Ranskan historian tutkimus

2019/1
Ranskan historia Suomessa 2000-luvulla

Suomalainen Ranskan historian tutkimus nyt ja tulevaisuudessa

Ei ole kovinkaan liioiteltua sanoa, että Euroopan historia on leimallisesti Ranskan historiaa. Tästä huolimatta Ranskan historian tutkimusta tehdään EU-Suomessa melko vähän ja hajanaisesti. Tässä numerossa luodaan katsaus tutkimuksen nykytilaan ja viitoitetaan suuntia uudelle tutkimukselle. Idea Ranskan historian teemanumerosta sai alkunsa Helsingin yliopistolla kesäkuussa 2017 pidetystä Suomen ja Ranskan historialliset suhteet -symposiumista. Artikkelit pohjautuvat symposiumissa pidettyihin esitelmiin. Teemanumeron avulla toivomme lisäävämme sekä historiallisen Ranska-tutkimuksen näkyvyyttä että tutkijoiden verkostoitumista.