Avainsana-arkisto: SDP

Risto Reuna: ”’Ei tullutkaan vallankumousta’ – sotasukupolvi, joka esti kansandemokratian. Äärivasemmiston kesäkuun 1946 offensiivi ja metallityöväen työpaikkavastarinta”. Lectio praecursoria 23.2.2018.

Kansandemokratian muuntokaavassa ensimmäinen tehtävä oli hajottaa SDP ja kääntää se oppositionsa avulla itäohjaukseen ja neuvottelemaan yhtymisestä SKDL:ään. Äärivasemmiston suunnitelma karahti odottamatta kiville ensin kesällä 1945 Metalliliitossa, joka säilyi poikkeuksellisesti sodanaikaisen johtonsa käsissä, ja loppukeväällä 1946 SAK:ssa, jonka määräysvalta jäi saavuttamatta.

2015/1
Vasemmistolaista historiaa kartoittamassa

Työmiehen kasvu poliitikoksi: Matti Paasivuoren (1866-1937) rooli suurlakossa ja ammatillisessa liikkeessä

Täysin kouluttamattomasta kansan miehestä ja kirvesmiesten lakkokenraalista kasvoi käytännön työelämän opettamana arvostettu asiantuntija ja sosiaalipoliitikko. Paasivuori syvensi tietojaan käytännön työelämän ja työväen sosiaalilainsäädännön puutteista, joiden poistamiseksi hän teki lukemattomia lakialoitteita.

2015/1
Vasemmistolaista historiaa kartoittamassa

Taina Uusitalo: ”Elämä työläisnaisten hyväksi. Fiina Pietikäisen yhteiskunnallinen toimijuus 1900-1930. Tutkimus työväenliikkeen sukupuolisidonnaisista käytännöistä”. Lectio praecursoria 25.1.2014

Lukuisat ammattiyhdistysliikkeen jälkeensä jättämät pöytäkirjat paljastavat, että radikaaleja puheita pitänyt ja sosialismismista unelmoinut Fiina oli hyvin käytännönläheinen ihminen. Pietikäinen tiesi, ettei esim. köyhien kylvettäjien puutteenalaista elämää helpottanut lupaus sosialistisesta yhteiskunnasta, vaan heidän kannaltaan oli tärkeämpää, että saunanomistaja maksaisi työssä tarvittavat pesuvälineet ja lyhentäisi työpäivää edes yhdellä tunnilla.