Avainsana-arkisto: sosiologia

2016/3
Koulutusideologiat ja marginaaliset oppilasryhmät - koulutushistorian näkökulmia vähemmistöjen kohtaamiseen

LAPSUUS LAITOKSESSA – suojelukasvatuksen kolhuja kahdessa polvessa

12-vuotias Pauli päätyi Pernasaaren koulukotiin 1940-luvun lopussa. 13-vuotias Timo katseli toisen koulukodin koivukujaa 1980-luvun alussa. Suojelukasvatusaate oli sitonut isän ja pojat kohtalot yhteen. Artikkelissani kohtaavat saman perheen miesten yhteinen elämänhistoria, kokemukset pahantapaiseksi määrittymisestä ja koulukodista eri vuosikymmeniltä sekä institutionaaliset rakenteet ongelmallisina pidettyjen yksilöiden koulimiseksi. Ylisukupolvinen kokemushistoria valottaa koulukotien kasvatustodellisuudesta puolia, jotka tähänastinen tutkimus ja historiankirjoitus ovat ohittaneet.

Erkko Anttila: ”Esikaupunkien vuosisata: Paikallinen yhteisöllisyys Helsingin seudun vanhoissa työväen esikaupungeissa 1900-luvulla”. Lectio praecursoria 8.5.2015

Työväen esikaupunkien rakentamiseen, omavaraistalouteen ja naapureiden väliseen palvelusten vaihtoon liittyvistä kuvauksista näkyy, kuinka paljon elämän arkisista ongelmista selviytyminen edellytti asukkailta keskinäistä yhteistyötä.