Avainsana-arkisto: urban miljö

Jeanette Lindblom: ”Women and public space: Social codes and female presence in the Byzantine urban society of the 6th to the 8th centuries”. Lectio praecursoria 27.4.2019.

Forskningens tematik kom slutligen att avgränsas till kvinnornas relation till det offentliga rummet, såväl i ideologisk som konkret bemärkelse. I min avhandling undersöker jag först det ideologiska ramverk som det tidigbysantinska samhället ställde upp och hur det påverkade kvinnornas aktiviteter och närvaro i den offentliga sidan av samhället.