Avainsana-arkisto: Zacharias Topelius

2019/4
Tieto liikkeessä pitkällä 1800-luvulla

Adapting history: Topelius’ The Surgeon’s Stories and cultural memory in Finland and Sweden

Zacharias Topelius’ novel The Surgeon’s Stories (1851–1866) was immensely popular in Finland and Sweden until the first half of the 20th century. Its themes and characters were widely adapted to different media from stage performances and paintings to board games. This article studies the functions of adaptation in the novel and its afterlives and aims to show how the concept can help understand the dynamic of cultural memory and the role of crossing national and media borders in it.

2016/5
Nationalistinen ja kansainvälinen 1800-luku

Kyrkohistoriskt historiebruk som menings- och identitetsskapande narrativ praktik i Boken om vårt land

Zacharias Topelius förmedlar en bit finländsk kyrkohistoria i Boken om vårt land. Han beskriver bland annat kristendomens intåg i Finland, den katolska kyrkans roll i samhället och de förändringar reformationen medförde. I artikeln granskas detta bruk av kyrkohistorisk kunskap med hjälp av en analysmodell utvecklad av Carola Nordbäck. Artikeln undersöker vad som kännetecknar det kyrkohistoriska historiebruket i boken och hur detta kan uppfattas som en menings- och identitetsskapande narrativ praktik.