Arvostelut

Uuden sukupolven tulkintoja keskiajan ja uuden ajan alun naisista

Tamperelaiset historiantutkijat Sari Katajala-Peltomaa ja Raisa Maria Toivo ovat yhdistäneet voimansa tarjotakseen uudenlaista naiskuvan tutkimusta keskiajalta ja uuden ajan alusta. Teos Noitavaimo ja neitsytäiti perustuu pitkälti molempien väitöskirjatyöhön siten, että Katajala-Peltomaa vastaa keskiaikaa ja Toivo uuden ajan alkua koskevista osuuksista. Näin on saatu näkyviin kulttuurisia jatkumoita ja toisaalta myös muutoksia naiskuvassa pidemmältä aikaväliltä ja vieläpä ajanjaksoilta, joiden välissä on usein ajateltu olleen perustavanlaatuinen katkos (vanha aika – uusi aika).

Aino Kallas, lahjakas poikkeusyksilö vai ikuinen isän tyttö?

Aino Kallaksen koottuja teoksia (1938) koristanut valokuva – filmitähden olemus ja kirjailijan kaihoinen kaukaisuuteen tähdätty katse – lumosi allekirjoittaneen koulutyttöiässä isovanhempien kodin ullakolla. Vastaavalla innolla tartuin Maarit Leskelä-Kärjen, Kukku Melkkaan ja Ritva Hapulin toimittamaan teokseen Aino Kallas. Tulkintoja elämästä ja tuotannosta.

Ensimmäisen maailmansodan kollektiivinen päiväkirja

Uusimmassa teoksessaan Peter Englund pysyttelee hänelle tutussa aiheessa, sodassa – tällä kertaa kohteena on ensimmäinen maailmansota. Teoksen rakenne on uudenlainen: kirja koostuu yli kahdesta sadasta lyhyestä kappaleesta, joilla on 19 eri kertojaa. Heidän kauttaan Englund kuvaa ensimmäistä maailmansotaa eri puolilla maailmaa sodan kokeneiden rivisotilaiden ja siviilien silmin.

Toimivat ja tuntevat 1700-luvun naiset

Turun yliopiston Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen on saattanut julki niin sisällöltään kuin ulkoasultaan viehättävän teoksen. Vainio-Korhonen on aiemmassakin tutkimuksessaan perehtynyt 1700-luvun naisten, niin aatelin, kaupunkilaisten kuin rahvaankin elämään. Kirjoittaja pystyy hienovaraisesti osoittamaan aiemman suomalaisen historiankirjoituksen epäkohtia.

Vahva kokonaisnäkemys 1500-luvun lopun kriisistä

Jo takakansitekstissään Mirkka Lappalaisen uusin tutkimus uuden ajan alun Suomesta ja Ruotsista lupaa jännittävän lukuelämyksen. Sen mukaan teos tarttuu riuskalla otteella suuriin kysymyksiin: kansalliseen nuijasotamyyttiin, uskonpuhdistuksen etenemiseen sekä Suomen suunniteltuun siirtämiseen Ruotsista Puolan yhteyteen. Lukemisen vauhtiin päästyä sitä ei helpolla laskekaan pois.

Suomalainen kirjailija tšekkiläisin silmin

Ensimmäinen Mika Waltarin elämän ja tuotannon kokonaiskuvaus ilmestyi Tšekissä vuonna 2007. Teoksen kirjoittaja Markéta Hejkalová on tšekkiläinen kirjallisuudentutkija, joka on kääntänyt useita Waltarin teoksia äidinkielelleen. Waltarin menestys onkin ollut maassa merkittävää.

Materiaalinen kulttuuri

Arvosteltavana John Stylesin ja Amanda Vickeryn toimittama teos sukupuolesta, mausta ja materiaalisesta kulttuurista 1700-luvun ja 1800-luvun alun Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa. Artikkelikokoelman kantavina teemoina ovat kulutuskulttuuri ja sukupuoli.

Populaarimusiikin pimeä puoli

Bruce Johnson ja Martin Cloonan ovat tarttuneet aiheeseen, johon ei sen keskeisyydestä huolimatta ole tässä laajuudessa aiemmin tartuttu: musiikkiin ja väkivaltaan. Tutkimus on tärkeä ja ajankohtainen puheenvuoro, ja hyvä esimerkki siitä, että populaarikulttuurin tutkimus voi kun voikin tarkastella kohdettaan laajoista, kulttuurisista käyttötavoista käsin sortumatta ympäripyöreyteen tai kulttuurintutkimuksellisen jargonin kierrätykseen.

Monipuolisesti kauneudesta

Silmän ilot -teoksessaan Anu Korhonen kirjoittaa siitä, minkä hän tunnetusti tuntee mainiosti: uuden ajan alun Euroopasta. Hän kartoittaa kauneuden käsitettä uuden ajan alun kontekstissa tutkien kauneutta käsittelevää kirjallista aineistoa opaskirjoista ja saarnoista näytelmiin.

Väärän käden maailma

Väärän käden maailma. Vasenkätisten kulttuurihistoriaa. Pierre-Michel Bertrand. Suom. Sampsa Peltonen ja Pirjo Thorel. Atena, Jyväskylä 2006. Vasenkätisyys on viime vuosikymmeniin asti koettu ongelmalliseksi asiaksi. Vasenta kättä on pidetty heikkona ja […]

Eurooppalaisen identiteetin lähteillä

Religion, Ritual and Mythology: Aspects of Identity Formation in Europe. Edited by Joaquim Carvalho. Edizioni Plus – Pisa University Press: Pisa 2006. 308 sivua. www.cliohres.net/books/book3.htm Euroopan historiantutkijoita yhdistävä EU-rahoitteinen verkosto […]

2002/3
Nationalismi ja Väinö Linna

Uutisbisneksen synnystä Euroopassa

Viime vuosikymmenten kirja- ja mediahistoria on luodannut eurooppalaisen julkaisu- ja kustannustoiminnan syntyvaiheita lähinnä maakohtaisesti. Brendan Dooleyn ja Sabrina Baronin toimittama artikkelikokoelma The Politics of Information in Early Modern Europe kokoaa tuloksia ensimmäistä kertaa ”pan-eurooppalaiseen” kehykseen. Se rakentaa kuvaa 1600-luvusta ”uutisten ensimmäisenä vuosisatana”, aikana, jolloin urbaani yleisö kaikkialla Euroopassa janosi tietoja ajankohtaisista tapahtumista ja uutisointi kehittyi ammattimaiseksi kaupalliseksi toiminnaksi.

2002/3
Nationalismi ja Väinö Linna

The Question of Space as a Challenge to Urban Studies

Cambridge Urban History of Britain is an important source for scholars and students and will be appreciated for years to come by all of us who study English or British history. I wish to leave Part II with one final remark, which is a general comment on urban studies. When studying urban areas, are we at the same time actually creating a universe where towns are completely separate from the countryside? Without undermining the importance of either, I think we should always keep in mind that regardless of their obvious differences the early modern town and the early modern countryside were inextricably linked.

2002/1
Kirjeiden historiaa

”Så Farligt subjektivt!”

Eva-Helen Ulvros Turun yliopistossa 23.11.2001 Lundin yliopiston historioitsija, viime syksynä myös August-palkinnosta Ruotsissa ehdolla ollut fil. dr Eva-Helen Ulvros vieraili 23.11.2001 Turun yliopistossa. Kulttuurihistorian oppiaineessa toimiva tutkimusprojekti ”Kirjoittaen maailmalle” sekä […]

2001/4
Hyvinvointivaltio?

Pyhiä ja oppineita

Kokonaisuudessaan teos Saints and Scholars on selkeästi etenevä ja monipuolinen esitys irlantilaisen hagiografian tutkimuksen eri puolista ja mahdollisuuksista. Tämän teoksen pohjalta irlantilaisen hagiografian vilkasta tutkimusta voidaan pitää esimerkkinä siitä, mitä pyhimyselämäkertojen tutkimus voi keskiajan historian, ja erityisesti sen kulttuurin ja ajattelun, tutkimukselle antaa. Teosta Saints and Scholars voikin pitää arvokkaana lisänä keskiajan kirkollisesta kulttuurista käytyyn keskusteluun.

2001/4
Hyvinvointivaltio?

Old age in english history

Pat Thanen teos Old Age in English History kattaa laajan aikajakson antiikista nykyisyyteen. Kirjassa esitellään hyvin laajasti ikäihmisten historiaa Englannissa, ja temaattisen ja ajallisen laajuuden yhteensovittamisen vaikeudet näkyvät siinä, ettei esiteollista Englantia itse asiassa käsitellä kovinkaan syvällisesti. Modernin historian tutkijalle lähemmäs nykyisyyttä painottuminen on toki ymmärrettävää. Thanen päästessä vauhtiin teoksen loppupuolella myös hänen kielensä terävöityy ja tekstistä tulee todella nautittavaa luettavaa. Kirjoittaja antaa tutkimuskohteidensa puhua itse puolestaan lähdesitaattien kautta, ja lisäksi teoksessa painottuu käsitys, etteivät vanhukset ole välttämättä mikään taakka yhteiskunnalle, vaan että monet ikäihmiset ovat itsekin hyvin aktiivisia etsimään ja löytämään ratkaisuja vanhuuden aiheuttamiin ongelmiin. (Abstract translated by Jouko Nurmiainen.)