Lectio praecursoria

Lectio praecursoria 26.9.2009

Miten ylhäisaateli oikeutti elämäntapansa ja kulutustottumustensa Ruotsissa 1700-luvulla? Millainen oli määrällisesti vähäisen mutta poliittisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti erittäin vaikutusvaltaisen ylhäisaatelin elämäntapa? Miten ylhäisaateli eli, hoiti talouttaan ja kulutti? Kreivit Carl ja Axel von Fersen puolisoineen ja lapsineen sekä heidän sisarensa kreivitär Anna Sofia von Fersen tarjoavat rikkaan aineiston ylhäisaatelin säädynmukaisen kuluttamisen ja elämäntavan tarkasteluun. Fersenien ja heidän perheidensä elämä tuo näkyville ylhäisaatelisen elämäntavan monet ulottuvuudet.

Lektio: Erilaisia tapoja käyttää kylähullua

Kylähullu on aikamme tulkinnan mukaan luova yksilö, positiivisella tavalla muista poikkeava, tavallisesta tallaajasta erottuva persoona. Kalkkimaan papiksi kutsuttu pilkkarunoilija, kiertolainen ja erikoisesti käyttäytyvä mies ei toki syntynyt kylähulluna, vaan omaksui roolinsa vähitellen. Lisänimensä hän sai kotipaikkansa, Alatornion Ruottalan kylän Kalkkimaan mukaan sekä erityisesti sen vuoksi, että hänen kerrottiin muistaneen pappien saarnat ulkoa ja tehneen myös omia pilkkasaarnojaan. Väitöstutkimuksen kohteena ei ole historiallinen henkilö, vaan Kalkkimaan papin legendaarista hahmoa koskeva perinne.