2014

Ennen ja nyt 4/2014
Linkit menneen ja tulevan välillä

Lauri Keskinen
Mitä uutta, Ennen ja nyt?

Lauri Keskinen
Numeron sisällöstä

REFEREE-ARTIKKELIT

Taneli Hiltunen
Kristityn sotilaan vakaumus vastaan islamistinen profetia – Kenraalimajuri Gordon ja Mahdi elokuvassa Khartum (1966)

Arja Virta
Historia ja yhteiskuntaoppi reaalikokeessa 1921–1969 – koetehtävien kehitys oppiennätysten ja opetusta koskevan keskustelun näkökulmasta

ARTIKKELIT

Helena Pilke
”On ollut pientä erimielisyyttä” – Sodan todellisuus ja rintamakirjeissä kerrottu kokemus

KATSAUKSET

Anne Wilenius
PID-hankkeen lyhyt historia

Olli Kleemola
Propagandasotaa: 2. tiedotuskomppanian propagandatoiminta sotapäiväkirjan valossa hyökkäysvaiheessa 1941

ARVOSTELUT

Juha Sahi
Suomen asialla kansainvälisessä yhteistyössä

Tuomas Rantala
Paavo Lipposen pitkä tie politiikan eturiviin

LECTIO PRAECURSORIA

Annakaisa Suominen
Annakaisa Suominen: ”Kättelyn merkitykset suomalaisessa tapakulttuurissa 1800-luvulta 2000-luvulle”. Lectio praecursoria 14.11.2014

Elina Sopo
Elina Sopo: ”Whose memory in Finland shall not pass away’. Observations on the Russian History of Collecting in the Reform Period of Alexander II and its Effect on Collecting in the Grand Duchy of Finland”. Lectio praecursoria 14.6.2014.

Maija Ojala
Maija Ojala: ”Protection, Continuity and Gender: Craft Trade Culture in the Baltic Sea Region (14th-16th Centuries)”. Lectio praecursoria 18.10.2014

Ennen ja nyt 3/2014
Kohtaamisia 1700-luvulla

REFEREE-ARTIKKELIT

Taina Saarenpää
Keskiajan pimeydestä valistuksen valoon. Henrik Gabriel Porthan ja Turun tuomiokirkon Mustan kirjan asiakirjojen julkaiseminen »

Panu Savolainen
Suuren kaupunkipalon varalta…: Palovakuuttaminen yhteisöllisenä käytäntönä eräässä ruotsalaisessa kaupungissa vuosina 1785–1807 »

Lauri Viinikkala
Musteella todeksi muutettu. Suomen kieli paikallishallinnollisena työkaluna Anders Lizeliuksen pitäjänkokouspöytäkirjoissa 1756–1795 »

Veli Pekka Toropainen
Pyöveli, mestarismies, skarprättäri – Turun lääninmestaajien minäkuva 1643−1722 »

KOLUMNIT

Janne Tunturi ja Kirsi Vainio-Korhonen
Johdanto: Kohtaamisia 1700-luvulla »

KATSAUKSET JA PUHEENVUOROT

Jorma Kalela
Current trajectories of history? »

Johanna Skurnik
Maailman tutkimus tiedollisina kohtaamisina »

LECTIO PRAECURSORIA

Irma Tapaninen
Irma Tapaninen: ”Karnevalistinen henki. Algot Untolan varhaistuotanto ja virallisen kulttuurin muutos 1900-luvun alussa”. Lectio praecursoria 19.9.2014. »

Kasper Kepsu
Kasper Kepsu: ”Den besvärliga provinsen. Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet”. Lectio praecursoria 9.5.2014 . »

Riku Keski-Rauska
Riku Keski-Rauska: ”Kekkosta ja kommunismia vastaan. Georg C. Ehrnroothin poliittinen toiminta vuosina 1945–1982”. Lectio praecursoria 7.6.2014 »

Ennen ja nyt 2/2014
Yksilö, kertomus, historia. 1800-luvun tutkimuksen päivien antia

REFEREE-ARTIKKELIT

Jukka Sarjala
Päättymätön yksilö – henkilöhistorian muuntuva kohde »

KOLUMNIT

Maarit Leskelä-Kärki
Yksilö, kertomus, historia – 1800-luvun tutkimuksen verkoston kuudes vuosikonferenssi »

KATSAUKSET JA PUHEENVUOROT

Seppo Parkkinen
Elisabeth ja Friedrich Nietzsche – yksilöiden elämäkerroista vuorikiipeilijöiden ja vaeltajien kuoroon »

Christina Carlsson Wetterberg
Kvinna och intellektuell: Biografin som medel att utmana stereotypa berättelser om manligt och kvinnligt »

Reetta Eiranen
Kruununhaan piiri: Ryhmäbiografia ja fennomaaninen verkosto »

Ulrika Lagerlöf Nilsson
Älskad och föraktad: Några metodiska reflektioner utifrån en receptionsstudie av Elisabeth Beskows författarskap 1895–1910 »

Maarit Leskelä-Kärki
Muistettu Minna Krohn. Elämäkerta, suhteet ja tutkijan katse »

Anne Ollila
Suurmiesjuhlat 1800-luvun lopussa »

Hanna-Reetta Schreck
Ellen Thesleffin maalarin ruumis – kuinka kertoa taiteilijan elämä? »

Elisabeth Stubb
Mellan individ och struktur »

Ennen ja nyt 1/2014
Mongoleista sähköisiin aineistoihin

KOLUMNIT

Mia Korpiola
Maahenkeä: maatilaperimyksestä ja perintöoikeudesta luopumisesta entisajan suomalaisessa maatalousyhteiskunnassa »

KATSAUKSET JA PUHEENVUOROT

Olli Kleemola
SA-kuvat tarjoavat tutkijoille uusia näkökulmia sotaan »

Lauri Keskinen
Sähköiset aineistot tarjoavat uusia mahdollisuuksia historiantutkimukselle »

Nana Seppänen
Ensimmäinen maailmansota – modernin suursodan kauhut »

Tiina Nissinen
Vasemmistonaisten mahdollisuudet 1930-luvun Suomessa »

Henrik Lampikoski
Euroopan ja mongoli-imperiumin diplomaattisen kanssakäymisen unohdettu huipentuma: Läntisen kirkon keskiajan Kiinan-lähetystyö 1271–1370 »

LECTIO PRAECURSORIA

Mirkka Danielsbacka
Mirkka Danielsbacka: ”Vankien vartijat. Ihmislajin psykologia, neuvostosotavangit ja Suomi 1941-1944”. Lectio praecursoria 5.12.2013 »

Antti Lampinen
Antti Lampinen: “Istae contra omnium religiones. Pohjoisten kansojen uskonnollisuuden kuvaaminen kreikkalais-roomalaisessa kirjallisuudessa hellenistiseltä kaudelta myöhäiselle keisariajalle”. Lectio praecursoria 30.11.2013 »

Päivi Kuosmanen
Päivi Kuosmanen: ”Paimentolaisvallan luonne. Hunnien ja roomalaisten väliset kontaktit 300–400-luvulla”. Lectio praecursoria 13.12.2013 »

Elina Martikainen
Elina Martikainen: ”Kirjoitettu sota. Sotadiskursseja suomalaisessa kaunokirjallisuudessa (1917–1995)”. Lectio praecursoria 21.12.2013 »

Outi Hupaniittu
Outi Hupaniittu: ”Biografiliiketoiminnan valtakausi. Toimijuus ja kilpailu suomalaisella elokuva-alalla 1900–1920-luvuilla”. Lectio praecursoria 14.9.2013. »

Marika Räsänen
Marika Räsänen: ”The Restless Corpse. Thomas Aquinas’ Remains as the Centre of Conflict and Cult in Late Medieval Southern Italy”. Lectio praecursoria 7.12.2013. »

Ville Pitkänen
Ville Pitkänen: “Puolueiden keskustelutilaisuuksista mediatapahtumiksi. Television vaaliohjelmat ja niihin liittynyt sanomalehtijulkisuus 1960-luvulta 1980-luvulle”. Lectio praecursoria 18.1.2014 »

Laura Ekholm
Laura Ekholm: “Boundaries of an Urban Minority: The Helsinki Jewish Community from the End of Imperial Russia until the 1970s”. Lectio praecursoria 26.10.2013 »

Ville Laamanen
Ville Laamanen: ”Suuri levottomuus – Olavi Paavolaisen kulttuurinen katse ja matkat 1936-1939”. Lectio praecursoria 1.2.2014 »

Jari Laukia
Jari Laukia: “Tavoitteena sivistynyt kansalainen ja työntekijä. Ammattikoulu Suomessa 1899–1987”. Lectio praecursoria 21.11.2013 »

Tanja Vahtikari
Tanja Vahtikari: “World Heritage Cities between Permanence and Change. International Construction of ‘Outstanding Universal Value’ and Local Perceptions at Old Rauma from the 1970s to the 2000s”. Lectio praecursoria 9.2.2013 »

Alex Snellman
Alex Snellman: “Suomen aateli: yhteiskunnan huipulta uusiin rooleihin 1809–1939”. Lectio praecursoria 15.2.2014 »

Jari Marjanen
Jari Marjanen: ”Den ekonomiska patriotismens uppgång och fall: Finska hushållningssällskapet i europeisk, svensk och finsk kontext 1720–1840”. Lectio praecursoria 13.12.2013 »

Jussi Jalonen
Jussi Jalonen: ”Keisarin ja isänmaan puolesta. Venäjän keisarillisen kaartin suomalaiset upseerit ja sotilaat Puolan taistelukentillä vuonna 1831”. Lectio praecursoria 12.4. 2014 »

HAASTATTELUT

Jesse Myllylahti
Valokuva ensimmäisessä maailmansodassa »

Ulpu Leppäaho
Vasemmistoälymystön jäljillä »

Heidi Lehto
Kulttuurien kohtaamisia Levantissa ja Ottomaanien imperiumissa 1500-1700-luvuilla: Tutkijahaastattelu Eva Johanna Holmbergin kanssa »

UUTISIA HISTORIASTA

Lauri Keskinen
Kirjoituskutsu: Ennen ja Nyt -lehden teemanumero 2014: Kokeiltavana digiarkiston sähköiset tunnisteet »

 

 

Print Friendly, PDF & Email