2015

Ennen ja nyt 4/2015
Sodan todellisuus I

 

Taneli Hiltunen
Kamerat sodissa, sodat valkokankaalla

REFEREE-ARTIKKELIT

Taneli Hiltunen
Makaaberia veribalettia ja synkkää humanismia: Japanilaisten sotarikosten kuvaaminen Nankingin verilöylyyn keskittyvissä elokuvissa

Olli Kleemola
”Naisten karkeinta kuonaa”? Neuvostoliittolaiset naissotilaat suomalaisissa ja saksalaisissa toisen maailmansodan propagandavalokuvissa

ARTIKKELIT

Pasi Heininen ja Meri Timonen
Vietnamin sota ja Hollywood

Olli Kleemola
Talvisota – valkoisten lumipukujen muuttumaton kuvakertomus?

Erja Simuna
Keneen voi luottaa? Pohjois-Irlannin jakautunut yhteisö elokuvien kuvaamana

Marja Kaarina Vainio
Rukajärven tie -sotaelokuva todellisuuden representaationa

ARVOSTELUT

Taneli Hiltunen
Espanjan sisällissotaa monitieteisesti

Olli Kleemola
Värikäs kuva jatkosodasta

Maria Rantala
Tuntemattomien sotilaiden albumi – kurkistus kuvatun ja kuvaajan ajatteluun

 

Ennen ja nyt 3/2015
Liikkeellä pitkällä 1800-luvulla

 

Taneli Hiltunen
Aristokraattien skandaaleista transnationaalisiin tiedeyhteisöihin

REFEREE-ARTIKKELIT

Saara Hilpinen
Huonomaineinen aristokraatti: Otto Wilhelm Klinckowströmin skandaaleista

Maare Paloheimo ja Merja Uotila
Elinkeinoluvat ja talouselämän monipuolistuminen 1800-luvun alun Suomessa

Elina Sopo
Magnus Von Wrightin sosiaalisista verkostoista 1840-1860-luvuilla: Vuorovaikutuksen sisällön tarkastelua

ARTIKKELIT

Marja-Terttu Kiviranta
Suomen maine ja Pariisin häpeä: Kuinka vuoden 1908 näyttely asettui osaksi taiteen suurta kertomusta

Ollimatti Peltonen
Suomalaisia lääketieteellisiä innovaatioita 1800-luvun lopun pariisilaisissa tiedeyhteisöissä: Pohjolan tiedemiehet parrasvaloissa

Kaarina Reenkola
Kulttuuriadressin matkassa: Aino Ackté ja Heikki Renvall vahvasti mukana

Irma Tapaninen
Dialoginen lähestymistapa karnevalistisen kirjallisuuden tutkimusmetodina kääntää esiin tuoreen näkökulman historiaan

Anna-Maria Wiljanen
Suurista taiteen keskuksista periferiaan – Sosiaaliset verkostot, taiteilijoiden liikkuvuus ja paikka-myytti taiteilijasiirtokuntien kontekstissa. Tapaus Önningeby

KATSAUKSET

Taneli Hiltunen
Yli rajojen: 1800-luvun tutkimuksen verkoston 7. vuosikonferenssin satoa

HAASTATTELUT

Heidi Grönroos ja Mari Kaattari
Turun jugend-arkkitehtuuri 1910-luvulla

LEKTIOT

Arja Rantanen
”Pennförare i periferin. Österbottniska sockenskrivare 1721—1868”. Lectio praecursoria 17.10.2014

Svetlana Toivakka
”Alma Fohström: kansainvälinen primadonna”. Lectio praecursoria 28.3.2015

Merja Uotila
”Käsityöläinen kyläyhteisönsä jäsenenä. Prosopografinen analyysi Hollolan käsityöläisistä 1810-1840”. Lectio praecursoria 21.11.2014

 

Ennen ja nyt 2/2015
Monitieteinen historiantutkimus – Historiografia ja tulevaisuus

Ville Erkkilä
Monitieteinen historiantutkimus – Historiografia ja tulevaisuus

REFEREE-ARTIKKELIT

Jouni-Matti Kuukkanen
Narrativismista kriittiseen historiografian filosofiaan

Maria Lähteenmäki
Arktinen käänne politiikassa ja tutkimuksessa

Tuomas Tepora
Mikä tekee ”sota-ajasta” muistettavan? Sota ja kollektiivinen muistaminen

Mikko Tolonen ja Leo Lahti
Aatehistoria ja digitaalisten aineistojen mahdollisuudet

ARTIKKELIT

Maja Mikula
The Karelian evacuee trail: reenactment and collective identification

ARVOSTELUT

Timo Miettinen
Kokemus ja historia

Jaakko Taipale
Menneisyys ja historiankirjoitus: mitä, miten, kuka ja kenelle?

 

Ennen ja nyt 1/2015
Vasemmistolaista historiaa kartoittamassa

Lauri Keskinen
Vasemmiston menneisyyden ajallinen läheisyys

Mikko Pollari
Riittääkö rikkautta kaikille?

REFEREE-ARTIKKELIT

Liisa Lalu
”Ainakin vuori on kääntämättä.” Nuortaistolaisuuden muistaminen ja menneisyyden radikalismi

ARTIKKELIT

Marjaliisa Hentilä
Työmiehen kasvu poliitikoksi: Matti Paasivuoren (1866-1937) rooli suurlakossa ja ammatillisessa liikkeessä

Hanne Koivisto
Aistihavaintojen rikkaus Espanjan sisällissodan kuvauksissa

Vesa Oittinen
Marx ja Suomi – Suomi ja Marx: Heijastumia 1800-luvulla

KATSAUKSET

Pirjo Kaihovaara
Poliittisen elämän virstanpylväät: Suomen Kommunistisen Puolueen kaaderien omaelämäkerrat tutkimuslähteinä

ARVOSTELUT

Keijo Lakkala
Reaalisesti olemassa olevan liberalismin kritiikkiä

Jaana Torninoja-Latola
Utopia romahtaa

Print Friendly, PDF & Email