2018

Ennen ja nyt 1/2018
Ortodoksien 1900-luvun historiaa Suomessa

 

Johdanto

Heli Kananen

Ortodoksisuus 1900-luvun Suomessa

Referee-artikkelit

Maria Takala-Roszczenko

”Itämaisuutta karsimassa” – Jumalanpalvelusperinteen uudelleenarviointi osana suomalaiskansallisen ortodoksisuuden rakentamista 1880-1930 -luvuilla

Pekka Metso

Keskustelu samaa sukupuolta olevien parisuhteesta Suomen ortodoksisessa kirkossa vuodesta 1990 nykyhetkeen

Heli Kananen

Wariksen aineiston kertomaa: Pohdintaa muistitiedon sisältöä ohjaavista tekijöistä

Artikkelit

Juha Riikonen

Suomen ortodoksisen arkkipiispakunnan ulkosuhteet arkkipiispa Paavalin luotsaamina 1960-luvulla

Katsaukset

Olga Sipola

Katsaus muistelukirjoihin historiallisen ikonitutkimuksen lähteenä

Kirja-arviot

Heli Kananen

Ennenpyhitettyjen lahjain liturgian kehitys osaksi suomalaista ortodoksista jumalanpalveluselämää (1920–2000)

 

Ennen ja nyt 2/2018
Satavuotias Suomi katsoi peiliin

 

Johdanto

Kimmo Elo

Satavuotias Suomi katsoi peiliin ja menneisyyteensä

Referee-artikkelit

Taina Uusitalo

Jääkäriliikkeen diplomaatit historiantutkimuksen valossa 1914–1918

Kimmo Elo ja Niko Hatakka

#Suomi100 Twitterissä: Itsenäisyyden juhlavuoden yhtenäinen digitaalinen historiakulttuuri?

Riikka Taavetti

Suvaitsevaisuuden soturi. Tom of Finlandin ilo ja häpeä satavuotiaassa Suomessa

Artikkelit

Jukka Nyyssönen, Pigga Keskitalo ja Tiina Kinnunen

Sápmi100? Saamelaishistorian vastanarratiivejä Suomi100-tapahtumassa Sajoksessa

Sirkka Ahonen

Kansalliset myytit katoavana historiakulttuurina

Katsaukset

Iisa Aaltonen

Tuntematon sotilas -elokuvasta (2017) käyty keskustelu ja kulttuurisen muistin kaanon – Pohdintaa teoreettisesta taustasta

Kirja-arviot

Leena Rossi

Koti, uskonto ja isänmaa – Onko niillä vielä merkitystä?

Juuso Koponen

Sosiaalisten innovaatioiden Suomi

Jari Nikkola

Historiakulttuurin tutkimus yhtenäisen kansan myyttiä dekonstruoimassa

 

Ennen ja nyt 3/2018
Monipuolista Suomi-kuvaa eilen ja tänään

 

Johdanto

Virpi Kivioja

Meille ja muille tarjottua Suomi-kuvaa

Referee-artikkelit

Liisa Kunnas-Pusa

Kivikauden kuvia – Kaukaisimman menneisyyden representaatiot Suomi-kuvaa rakentamassa

Elina Melgin

Kultakauden muotoilu, modernismin idea ja maapropaganda

Laura Ipatti

”Saastenäyttelyllä” skandinaaviseksi ympäristönsuojelun mallimaaksi – Suomi-kuva Osakan Expossa 1970

Louis Clerc

Suomen kulttuuri-instituutin perustaminen Pariisiin esimerkkinä suomalaisen kulttuuridiplomatian peruspiirteistä 1979–1991

Taru Lindblom ja Arto Lindblom

Tasa-arvoa ja revontulia – japanilaisten Suomi-kuva 2010-luvulla

Matti Välimäki

Kielteinen maakuvatyö – Maahanmuuton ”vetovoimatekijöiden” vähentäminen

Anna Laakkonen

”Kaameata kidutusta fasisti-Suomen vaivaistaloissa” – Suomi-kuva Punaisessa Karjalassa 1920–1937

 

Ennen ja nyt 4/2018
Kuva historiantutkimuksessa

 

Johdanto

Olli Kleemola

Erään mutkikkaan suhteen anatomia – Valokuvat ja historiantutkimus

Referee-artikkelit

Lappi ja kansallinen maisemakuvasto Finland i bilder (1896) -teoksessa

Ruumiillinen tieto sairaalaympäristöissä: Valokuvia suomalaisista mielisairaalahistoriikeista

Lehtorin muotokuva – G. A. Stooren valokuvat omaelämäkerrallisuuden tulkkina

Mies, joka ei katsonut kameraan

”Das ist Suomi”: Photographic representation of Finland for a German audience during the Second World War

Tuijotusta, tarkkailua ja osallistumista – Digitaalisen pelaamisen ja tietokoneiden käytön katsominen kuvissa 1980-luvulta 1990-luvulle

Artikkelit

Valokuvat tehdasyhteisötutkimuksessa

Kirja-arviot

 

Kummallisten, kiehtovien kuvien kirja

Oppaita kuvien kanssa työskentelyyn

Kansa taisteli, kuvat kertovat

Print Friendly, PDF & Email